Regulamin

 

Niniejszy Regulamin określa warunki prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.gugabu.pl zwanego dalej „Sklepem” a osobą fizyczną zwaną dalej “Klientem”.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży odzieży w sklepie www.gugabu.pl.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.gugabu.pl. Tam również znajduję się zakładka „Kontakt”, w której podane są informacje identyfikacyjne firmy, adresy oraz numery telefonów, za pomocą których Klient może komunikować ze Sklepem.
 3. Sklep internetowy prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej pod firmą Babajan sp z o.o. z siedzibą w Czaplach, Czaple 113A (NIP: 5892070170, REGON: 520952979).
 4. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz pełną zdolność do czynności prawnych. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu komputer użytkownika musi obsługiwać pliki typu „cookie”.
 5. Każda osoba składająca zamówienie w Sklepie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Przed złożeniem zamówienia Klient zostanie poinformowany o konieczności zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego warunków. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod adresem: biuro@gugabu.pl.

 

§ 2. Zakupy w Sklepie

 1. Przy każdym produkcie jest określona jego cena, wyrażona w polskich złotych. Do każdego zamówienia wystawiany jest faktura. Faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki, na kwotę łączną wszystkich kosztów umówionych z Klientem. Faktura ta stanowi dokument umowy zawartej na odległość.

§ 3. Warunki płatności

 1. Obowiązującymi cenami za zamówione towary są ceny opublikowane na stronie Sklepu. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  b. Za pośrednictwem platformy płatniczej przelewy24
 3. c. Za pośrednictwem platformy płatniczej PayU
  d. Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 4. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 5. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935,
  numer NIP 7792369887 lub mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-082 przy ul. Senatorskiej 18.

  § 4. Terminy i warunki realizacji zamówienia
 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 2. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem.
 3. Termin dostawy zamówionego towaru uzależniony jest od ilości dni roboczych jakie potrzebne są od momentu potwierdzenia realizacji zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru, przygotowania go do wysyłki oraz czas jaki potrzebny jest na dostarczenie towaru do Klienta. W przypadku sprzedaży wysyłkowej termin realizacji wynosi zazwyczaj około 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Sklep informacji o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 4. Jeżeli strony nie ustaliły innego terminu i czasu dostawy przyjmuje się, iż terminowa dostawa zamówionego towaru nie powinna nastąpić później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych przeszkód w terminowej realizacji zlecenia, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o możliwościach zmiany lub anulowania zlecenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi, wymiarów produktu oraz sposobu dostawy zamawianego produktu, który zostanie wybrany przez Klienta. Koszt dostawy jest ustalany każdorazowo w procesie składania zamówienia. Koszty przesyłki pokrywa Klient.
 6. Sklep zobowiązuje się dostarczyć produkt bez wad.

§ 5. Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji dot. odstąpienia od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wypełniając formularz zwrotu/reklamacji (dostępnego w zakładce zwroty i reklamacje)
  wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną i najpóźniej do 14 dnia od dnia odebrania produktów odesłać je. Bezpośredni koszt zwrotu towaru pokrywa Klient. Sklep zastrzega sobie czas rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu do 14 dni.
 3. Skutki odstąpienia od umowy
  a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi otrzymane od Klienta płatności (z wyjątkiem kosztów dostarczenia zamówienia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep zostanie poinformowany o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

§ 6. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883z późn. zm.) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób trzecich. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby Sklepu do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania a także ich usunięcia z bazy.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 121) oraz przepisy Ustawy o prawie Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium